Analitik Kimya (CEAC 201) Ders Detayları

Ders Adı: Analitik Kimya
Kod: CEAC 201
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 104
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin analitik kimyanın teorisi ve uygulamaları içinde sağlam bir altyapı oluşturmalarıdır. Bu ders ayrıca öğrenciye analitik kimyada gelişmiş laboratuvar tekniklerini kazandırmayı amaçlar.
İçerik: Giriş, İstatistik, Gravimetrik ve Titrimetrik Yöntemler, Denge Hesaplamaları, Titrasyonlar, Titrasyon Eğrilerinin Yorumlanması, Sulu Çözelti Kimyası, Elektrokimya, Potansiyometri, Ders içeriğine yönelik laboratuvar programı.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7