Organik Kimya (CEAC 202) Ders Detayları

Ders Adı: Organik Kimya
Kod: CEAC 202
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 104
Amaç: Dersin amacı öğrencilerin analitik düşünme yetilerini geliştirerek mühendislikte rol oynayan organik kimya, bileşiklerin özellikleri, tepkime ve mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Böylece öğrenciler laboratuvar deneyleri ile organik kimya sentez ve uygulamaları üzerine kritik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştireceklerdir.
İçerik: Temel konseptler ve tanımları, organik bileşiklerde bağlar, stereokimya, yerdeğiştirme, ekleme ve eliminasyon tepkimelerinin mekanizmaları ve uygulamaları, alkenlerin ve alkinlerin iyonik ve radikal tepkimeleri, alkoller, eterler, aromatikler, aminler, karboksilik asitler ve konjuge doymamış sistemler ve tepkimeleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6