Kimyasal Süreç Hesaplamaları (CEAC 207) Ders Detayları

Ders Adı: Kimyasal Süreç Hesaplamaları
Kod: CEAC 207
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 103 veya CEAC 104
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin kimya mühendisliği kavramlarını ve çözümleme yöntemlerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Bu ders sayesinde öğrenciler ilgili kimyasal süreç sanayisinde problem çözümlerine uygulanan, kütle ve enerji birim ve ölçüm sistemleri, kimyasal süreç çeşitleri, süreç akış şemaları, kesikli ve sürekli sistemlerde yatışkın durum kütle ve enerji denklikleri hesaplamaları ile tanışırlar.
İçerik: Kimya mühendisliği hesaplamalarına giriş, kimya mühendisliği süreçleri ve süreç değişkenleri, malzeme denkliklerinin temelleri, tekli ve çoklu üniteli süreçlerde malzeme denklikleri, tek fazlı sistemler, enerji denkliklerinin temelleri, enerji çeşitleri, yatışkın durumda açık ve kapalı sistemlerde enerji denklikleri, mekanik enerji denklikleri, reaktif olmayan süreçlerde enerji denklikleri, reaktif süreçlerde enerji dengesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7