Anorganik Kimya (CEAC 210) Ders Detayları

Ders Adı: Anorganik Kimya
Kod: CEAC 210
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 104
Amaç: Dersin amacı öğrencilerin Bronsted ve Lewis asit-baz kuramlarını, molekül ve kristal yapıları, komplekslerin yapı ve simetrilerini öğrenmelerini sağlamaktır.
İçerik: Bronsted ve Lewis asit baz kavramları, koordinasyon kimyası, molekül ve kristal yapıları, redoks tepkimeleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 1
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5