Ayırma İşlemleri (CEAC 302) Ders Detayları

Ders Adı: Ayırma İşlemleri
Kod: CEAC 302
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 204
Amaç: Dersin temel amacı, öğrencilerin ayırma amacına yönelik faz-denge ve hız temelli kütle taşınımı ile ilgili temel kavramları anlamalarını sağlamaktır.
İçerik: Kütle transferi işlemleri, ikili distilasyon, sıvı-sıvı ekstraksiyonu, çok bileşenli ayırmalar, absorpsiyon, süperkritik ekstraksiyon, membrane ayırmaları, sıvı-katı ayırmaları, adsorpsiyon.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 2
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7