Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 304) Ders Detayları

Ders Adı: Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
Kod: CEAC 304
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 275, MATH 276
Amaç: Dersin temel amacı öğrencilerin kimya temel tepkime mühendisliğini anlamaları, Kimyasalların üretiminde ve günlük yaşamın içinde uygulama alanları olan kimysal tepkimelerde hız konusunun prensiplerini öğretmek, analiz edebilmelini sağlamak ve kimysal tepkimeleri tanımlayıp, analiz edebilmelerini sağlamak. mühendisliği kavramlarını ve çözümleme yöntemlerini anlayabilmelerini sağlamaktır. Bu ders sayesinde öğrenciler tepkime mühendisliği problemlerini tanımlayıp çözebilecektir.
İçerik: Dönüşüm ve reaktör boyutlama, hız yasası ve stokiometri, izotermal reaktör tasarımı, hız verilerinin toplanması ve analiz edilmesi, katalizör ve katalitik tepkimeler, izothermal olmayan reaktör tasarımı, çoklu tepkimeler, çok fazlı reaktörler, kimyasal reaktörlerdeki kalma süresinin dağılımı, ideal olmayan reaktörlerin analizi.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 2
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7