Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I (CEAC 401) Ders Detayları

Ders Adı: Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
Kod: CEAC 401
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 302 veya CEAC 304
Amaç: Dersin amacı öğrencilerin genel kimya mühendisliği konularında pratik yapma olanağı bulmalarını ve deney sonuçlarını kullanarak teorik ve gerçek sonuçları karşılaştırmalarını sağlamaktır.
İçerik: •Borudaki sıvı akış karakteristiğinin araştırılması, laminer ve türbülant akış aralığının hesaplanması •Santrifüj pompalarda seri ve paralel bağlantılar; verimlilik, spesifik hız ve pompa performans hesaplamaları •Düz borularda, boru kıvrımlarında ve bağlantı elemanlarında sıvı basıncındaki değişimlerin hesaplanması •Boru içi su akışında sürtünmeye bağlı kaybın incelenmesi ve ilgili sürtünme faktörünün belirlenmesi •Kararlı ve kararsız durum ısı iletim sürecinin incelenmesi •Sıvı ve gazların ısıl iletkenlik ölçümleri •Farklı ısı eşanjörlerinde kapasite ve toplam ısı transfer katsayısının hesaplanması •Termal radyasyona bağlı ısı transfer mekanizmasının anlaşılması •Konvektif kurutma sırasında ısı kaybının hesaplanması
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 4
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7