Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II (CEAC 402) Ders Detayları

Ders Adı: Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
Kod: CEAC 402
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 401
Amaç: Dersin amacı öğrencinin Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Kütle Transferi, Reaksiyon Mühendisliği gibi derslerde öğrendiklerini uygulamasıdır. Öğrenci bu uygulamayı deney yaparak veri elde etmek ve bu verileri yorumlamak yoluyla elde yapacaktır.
İçerik: Gaz absorpsiyonu, distilasyon, kesikli ve sürekli reaktörler, ektraksiyon.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 9