Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları

Ders Adı: Kimya Mühendisliği Tasarımı I
Kod: CEAC 405
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 302 veya CEAC 304
Amaç: Bu dersin amacı, kimyasal ürün ve süreçlerin tasarımında kullanılan modern stratejilerin sistematik olarak sunulmasıdır. Termo, momentum, ısı ve kütle aktarımı, ve kimyasal reaksiyon kinetiği temelleri kullanılarak, bir ürünün veya sürecin, sosyal ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak, karlı bir şekilde nasıl oluşturulabileceği üzerinde durulacaktır. Bir ekipman, ürün veya sürecin simülasyonu için gerekli bilgiler verilip, proses simülatörü kullanmanın temel ilkeleri uygulamalı olarak anlatılacaktır.
İçerik: Problem çözme teknikleri, akış şemaları, proses tasarımında hiyerarşik yaklaşım, kesikli operasyonlar, proses koşullarını anlamak, tasarım genellemeleri, pompa ve kompresor performansı, ısı değiştirici tasarımı ve performansı, ayırma ekipmanları tasarım ve performansı, reaktör tasarımı ve performansı.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6