Kimya Mühendisliği Tasarımı I (CEAC 405) Ders Detayları

Ders Adı: Kimya Mühendisliği Tasarımı I
Kod: CEAC 405
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilere; herhangi bir süreç tasarımını gerçekleştirmek üzere kimya mühendisliği eğitiminde daha önce öğrendikleri matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, insan ilişkileri ve sosyal bilimlerin de önemini kavratmak; tasarım yaparken, emniyet, güven, ekonomi , verimlilik ve cevre bilinci açılarından da değerlendirilmesi gerektiği bilincini vermek; birbirinden bağımsız çalışan, serbestlik derecesi az birim tasarlama problemlerinin “tüm bir tesisin” tasarımında ek kısıtlarla birlikte nasıl bütünleşik bir probleme dönüşeceğini göstermek; bir kavram olarak “tesis tasarımı”nın, daha geniş biçimde, bazen de varolan bir tesisin daha verimli hale getirilmesi için gereken değişikliklerin tasarımı olarak algılanması gerektiğini öğretmek.
İçerik: Bu ders, kimya mühendisliği eğitiminde alınan tüm derslerin süreç tasarımlarına genel bir uygulamasını kapsamaktadır. Kimya mühendisliği süreçlerinin anlaşılması için şemalar; Süreç akım şemalarının yapı ve sentezi; Yatırım ve üretim maliyetlerinin hesabı; Tasarımın sağlık, güvenlik ve çevresel boyutları ile proses ünitelerinin tasarımları (borular, ısı değiştirici, reaktör ve ayırma sistemleri tasarımları) konularını kapsamaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6