Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü (CEAC 407) Ders Detayları

Ders Adı: Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü
Kod: CEAC 407
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 302 veya CEAC 304
Amaç: Proses control sistemlerinin analizi ve tasarımı için gerekli bilgi ve performans sağlamak, ve uygun ekipman ve control sistemi elemanlarının parameter analizi seçimi için beceri sağlamak.
İçerik: Kimya mühendisliği sistemlerinin matematiksel modelleri: esaslar, matematiksel model örnekleri; zaman bölgesi dinamikleri; ileri kontrol sistemleri; frekans bölgesi dinamikleri, kapalı döngü sistemlerinin frekans bölgesi analizi; çok değişkenli sistemlerin analizi; çok değişkenli sistemler için kontrolcüler tasarımı.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6