Biyoanorganik Kimya (CEAC 412) Ders Detayları

Ders Adı: Biyoanorganik Kimya
Kod: CEAC 412
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı biyoinorganik konuları ile öğrencileri tanıştırmak ve metallerin yaşamsal sistemlerdeki rollerini anlamalarını sağlamaktır.
İçerik: Genel olarak yaşamsal sistemlerde yer alan toksik, eser ve anahtar metaller dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5