Nanobilim ve Nanoteknoloji (CEAC 420) Ders Detayları

Ders Adı: Nanobilim ve Nanoteknoloji
Kod: CEAC 420
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 104
Amaç: Öğrencilerin fizik, mühendislik, kimya ve biyoloji alanlarında “nano” bilimini anlamasını sağlamak. Nanoteknoloji gelişiminin güncel durumuna dair temel bir anlayış edindirmek, Nanoyapıların çeşitleri, hazırlanma yöntemleri ve karakterizasyonları hakkında bilgi vermek,Nano ölçekteki yapıların bilim ve teknoloji alanlarındaki uygulamalarına ışık tutmak, Nanoteknoloji sektöründe inovasyon üzerine bir anlayış kazandırmak, Nanoparçacıkların sebep olduğu sorunlar ve bunlarla ilgili güvenlik risk değerlendirmesi ile ilgili konularda bilgi vermek.
İçerik: Nanobilimin gelişme seviyesi, deneysel teknikler ve teorik çalışmaların hızlı gelişimi ve alanın genişliğine ek olarak disiplinler arasılık özelliğinin vurgulanması, fiziksel ilkeler, nanosistemlerin sentez ve karakterizasyonu, nano yapıların çeşitliliği, nanobilimin teknolojik uygulamaları, nanokimya, nanobiyoloji, nanoilaç.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5