Polimer Bilim ve Teknolojisi (CEAC 423) Ders Detayları

Ders Adı: Polimer Bilim ve Teknolojisi
Kod: CEAC 423
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 104
Amaç: Bu dersin ana amacı polimerin temellerini vermektir: tarihsel gelişim, temel tanımlar ve kavramlar, polimerlerin sınıflandırılması ve uygulamalar. Ana başlıklar polimer sentezi ve isimlendirme, moleküler ağırlık ve moleküler ağırlık dağılımı, polimer tepkimeleri, morfoloji, düzenli polimerler, polimer blenler, basamak, zincir ve halka açılma polimerizasyonları, polimer endüstrisidir. Bu ders ayrıca yapı-özellik ilişkileri üzerinde de durmaktadır.
İçerik: Tarihsel gelişim, temek kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerizasyon mekanizmaları, zincir-tepkime polimerizasyonu, iyonik ve koordinasyon polimerizasyonları, basamak-büyüme polimerizasyonları, halka-açılma polimerizasyonu, kimyasal bağlar ve polimer yapısı, morfoloji, kristallik, camsı geçiş sıcaklığı, polimer modifikasyonu, kopolimerizasyon, postpolimerizasyon tepkimeleri, işlevsel polimerler, katkı maddeleri ve takviye, çözelti polimerizasyonu, süspansiyon polimerizasyonu, emülsiyon polimerizasyonu, arayüzey polimerizasyonu, çökelti polimerizasyonu, polimer özellikleri ve uygulamaları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5