Plastik Malzemeler (CEAC 431) Ders Detayları

Ders Adı: Plastik Malzemeler
Kod: CEAC 431
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı plastik malzemelerin geçmişini, fiziksel ve kimyasal yapılarını, üretim metotlarını, üretim süreçlerini yapısal özelliklerinin fiziksel kabiliyetlerine etkilerinin anlaşılmasını sağlamak.
İçerik: Plastik malzemelerin tarihsel gelişimi, plastiklerin kimyasal doğası, polimerlerde topaklanma fazları, yapı ile ısısal ve mekanik özellik ilişkileri, yapı ile kimyasal özellik ilişkileri, plastikler İçin katkılar, ürün dizayn prensipleri, plastik işleme süreçleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5