Petrokimya Mühendisliği (CEAC 470) Ders Detayları

Ders Adı: Petrokimya Mühendisliği
Kod: CEAC 470
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sentez gazı, olefinler, aromatikler ve türevleri (endüstriyel poliolefinler ve poliesterler dahil) için mevcut ve gelişen innovatif üretim teknolojilerini tanıtarak öğrencileri petrokimyasal proseslere aşina etmek. Temel kimya mühendisliği bilgilerini, buhar reforming, buhar kraking ve katalitik reforming gibi endüstriyel proseslere uygulamak.
İçerik: Petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrilerine giriş, buhar kraking ve olefin üretimi, olefin üretimi için gelişen yeni teknolojiler, katalitik reforming ve aromatikler (BTX) Üretimi, C8 aromatikleri, aromatiklerin piroliz benzininden ve diğer kaynaklardan eldesi, buhar reforming ve ilgili prosesler.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5