Elektrokimya (CEAC 474) Ders Detayları

Ders Adı: Elektrokimya
Kod: CEAC 474
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 104
Amaç: Dersin amacı elektrokimyasal bir deney ile konunun temel bileşenlerini bir araya getiren elektrot süreçlerine genel bir bakış getirmektir. Ayrıca, termodinamik ve potansiyel, elektron-transfer kinetiği, ve kütle transferi konuları ayrı ayrı incelemektedir. Bu temel alandaki konseptler çeşitli yöntemlerin uygulamalarıyla beraber birleştirilmiştir. Piller ve elektrokimyasal hücreler tanıtılmıştır. Ayrıca, ders elektrokimyanın diğer aletlerle kullanıldığı deneyler için geniş bir tanıtım sunmaktadır. Ders, iletken polimerler, paslanma ve yakıt pillerini anlatmaktadır.
İçerik: Genel elektrokimyasal konseptler, elektrokimyaya giriş, termodinamik, elektrot potansiyelleri, galvanik ve elektrolitik hücreler, elektrot kinetiği, tersinir tepkimeler, tersinmez tepkimeler, dinamik elektrokimya, kütle transferi, göç, konveksiyon, difüzyon tabakaları, iletkenlik ve hareketlilik, sıvı kavşak potansiyelleri, katı ve sıvı iyonik iletkenler, çift tabaka modelleri, aşırı potansiyel, elektrokimyasal aletler ve teknikler, potantiostatik ve galvanostatik deneyler, kronopotentiyometri, kronoamperometri, döngülü voltametri, polografi, impedans spektroskopisi ve yöntemleri, spektroelektrokimya, fotoelektrokimya, elektriksel üretilen kemilüminesans, endüstride elektrokimya, iletken polimerler, katı hal elektrokimyası, paslanma, paslanma çeşitleri, paslanma koruması, paslanma hızı, polarizasyon eğrileri, yakıt hücrelerinde elektrokimya.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5