Tez I (CEAC 599) Ders Detayları

Ders Adı: Tez I
Kod: CEAC 599
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye uygulamalı kimya alanında araştırma odaklı çalışma yaparak bilgilerini uygulamak için bir platform sunmak ve böylece konu alanında derin deneysel tecrübe ve metodolojik bilgi edinimini sağlamaktır.
İçerik: Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; *Araştırma yöntemlerini uygulama *Problem belirleme, tanımlama ve inceleme *Tez konusu hakkında literature taraması yapma *Tez sürecini planlama *Gelişim raporu hazırlama ve sunma
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5