Mezuniyet Semineri (CEAC 589) Ders Detayları

Ders Adı: Mezuniyet Semineri
Kod: CEAC 589
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, bölümde araştırma kültürünü geliştirmek ve uygulamalı alanında yüksek lisans teori ve pratik bilginin ve deneyimin oluşturulmasıdır. Tezli yüksek lisans yapan tüm öğrecilern alması zorunludur ve tez çalışmaları ile ilgili seminer vermeleri beklenmektedir.
İçerik: Tez başlığı ile ilgili sunum.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5