İleri Analitik Kimya (CEAC 504) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Analitik Kimya
Kod: CEAC 504
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 201
Amaç: • Analitik Kimyanın kantitatif kimyasal analiz ile alakalı temel esaslarını öğrenmek. • Kimyasal analizde analitik metodların alanına ve kullanımlarına dair anlayış geliştirmek. • Numunelendirme ve analizin istatistiksel öneminin değerini kavramak. • Modern analitik aletlerde deneyim elde etmek. • Kimya, ilaç ve fen bilimlerinin bütün alanları için önemli olan birçok analitik teknik ve metodun incelenmesi. • Deneylerin planlama, geliştirme, yürütme, gözden geçirme ve raporlama gibi bilimsel metodlar için beceri geliştirilmesi.
İçerik: Giriş: Analitik süreç, Analitik Verilerin İstatistiksel Değerlendirmesi, Çözeltilerin Derişimi, Gravimetrik Analiz, Asit Baz Dengesi, Çökeltilerin Çözünürlüğü, Volumetrik Analiz, Çökeltme Titrasyonu, Kompleksometrik Titrasyon, Yükseltgenme-İndirgenme Tepkimelerinin Prensipleri, Yükseltgenme-İndirgenme Titrasyonu, Spektroskopik Analiz
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7.5