İleri Fizikokimya (CEAC 505) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Fizikokimya
Kod: CEAC 505
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Gazların, sıvıların ve karışımların termodinamiğinin anlaşılması ve ileri seviyede problem çözümleri.
İçerik: Gazların Özellikleri: İdeal Gazlar, Gerçek Gazlar, Birinci Kanun, Termokimya, Hal Fonksiyonları, İkinci Kanun, Basit Karışımlar, Karışımların Termodinamik Tanımları, Çözeltilerin Özellikleri, Aktiviteler.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7.5