İletken Polimerler (CEAC 557) Ders Detayları

Ders Adı: İletken Polimerler
Kod: CEAC 557
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı iletken polimerlerin performansını ve davranımlarını anlamak için gerekli teoriler, sentez yöntemleri ve temel fiziksel görüşlere odaklanır. Ders öncelikle organik sistemlerde konjüge malzemelerin ve elektron-kafes dinamiğinin arkasındaki therileri sorgular. Ayrıca, tüm iletken polimer ailesinin, poliasetilenler, polianilinler, poli(arilen vinilen)ler, poly(arilen etin)ler ve polihetosiklikleri içerir, sentez yöntemlerini, elektriksel ve fiziksel özelliklerini detaylı olarak tanımlar. Son olarak, iletken polimerler için birçok proses yöntemleri ve bunların farklı cihaz ve uygulamalardaki entegrasyonunu üzerine yoğunlaşır.
İçerik: İletken polimerlerin keşfi ve gelişimi, polimerizasyon teknikleri, kimyasal polimerizasyon, elektropolimerizasyon, iletken polimer sınıfları, poliasetilenler, polianilinler, politiyofenler, polikarbazoller, poliflorenler, vb ve bunların türevleri, yapı-özellik ilişkileri, yalıtkan-metal geçişi, iletken polimerlerde metalik hal, band aralığı, iletkenlik, elektroanalitik yöntemler, doping-dedoping, elektrokromik davranım, spektroelektrokimya, voltametre, infrared (kızıl ötesi) spektroskopisi, impedans, organik alan-etki transistor ü, polimerik ışık saçan diyotlar, organik elektro-optik malzemeler, piller, süperkapasitörler, fotovoltaic cihazlar, (optik) biyosensörler, korozyon koruma, yapay kaslar, mürekkep püskürtmeli baskı ve desenlendirme, vb.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5