Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 511) Ders Detayları

Ders Adı: Moleküler Farmakoloji ve Toksikoloji
Kod: CEAC 511
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 103
Amaç: Dersin temel amacı, biliçli ya da biliçsiz olarak özellikle de ticari amaçlı kullanılan doğal ya da sentetik kimyasalların oluşturduğu çevresel riskleri ve sonuçları hakkında farkındalığı artırmaktır. Ayrıca temel farmakoloji ve toksikoloji kavram ve mekanizmaları ile vücutta toksik maddelerin davranımları hakkında temel konuları sunuyor.
İçerik: Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi, toksikolojinin temelleri ve doz-cevap ilişkisi, toksik maddelerin doz ve alım yolları, toksik cevabı etkileyen faktörler, toksik cevap için metabolizma ve yapıyı etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler, bazı kimyasal kullanımlarının yarattığı toksik etkilerin örneklerle incelenmesi, bulgular ışığında kullanılan kimyasalların bugünkü konumlarının tartışılması.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5