Spektroskopik Teknikler (CEAC 529) Ders Detayları

Ders Adı: Spektroskopik Teknikler
Kod: CEAC 529
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin ana amacı öğrencilerin kimyada kullanılan temel spektroskopik yöntemler hakkında bilgi edinmesi ve bu yöntemleri kullanarak problem çözme yeteneklerini geliştirmektir.
İçerik: Spektroskopiye giriş, elektronik soğurma spektroskopisi, vibrasyonel ve Raman spektroskopisi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, elektron paramanyetik rezonanas spektroskopisi, kütle spektroskopisi, x-ışını spektroskopisi, SEM ve TEM.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5