Spektroskopik Teknikler (CEAC 529) Ders Detayları

Ders Adı: Spektroskopik Teknikler
Kod: CEAC 529
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin ana amacı öğrencilerin kimyada kullanılan temel spektroskopik yöntemler hakkında bilgi edinmesi ve bu yöntemleri kullanarak problem çözme yeteneklerini geliştirmektir.
İçerik: Spektroskopiye Giriş Elektronik Soğurma Spektroskopisi Vibrasyonel ve Raman Spektroskopisi Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi Elektron Paramanyetik Rezonanas Spektroskopisi Kütle Spektroskopisi X-ışını spektroskopisi SEM ve TEM
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5