Çevre Kirliliği (CEAC 442) Ders Detayları

Ders Adı: Çevre Kirliliği
Kod: CEAC 442
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrenciler, çevre kirliliği nedir, neden önemlidir, temel sebepleri nelerdir, kirleticiler nelerdir, kirleticilere çevrede ne olur, kirleticilerin çevre ve sağlık üzerindeki etkileri nelerdir şeklindeki sorulara yanıtlar bulur ve çevre kirliliği problemlerini yine bu yanıtlar üzerinden daha iyi anlar.
İçerik: Çevresel etki değerlendirmesi, risk analizi, su kirliliği, atık su arıtımı, hava kirliliği, hava kirliliği kontrolü, katı atıklar, tehlikeli atıklar.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5