İleri Fizikokimya (CEAC 505) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Fizikokimya
Kod: CEAC 505
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Gazların, sıvıların ve karışımların termodinamiğinin anlaşılması ve ileri seviyede problem çözümleri.
İçerik: Gazların özellikleri: ideal gazlar, gerçek gazlar, birinci kanun, termokimya, hal fonksiyonları, ikinci kanun, basit karışımlar, karışımların termodinamik tanımları, çözeltilerin özellikleri, aktiviteler.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5