İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği (CEAC 507) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
Kod: CEAC 507
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 304
Amaç: Kimyasal reaksiyonların oluşma prensipleri molekuler seviyede degerlendirilip, reaktor tasarımının prensipleri anlatılacaktır
İçerik: Reaksiyon hiz kavraminin teorik temelleri, çarpışma teorisi ve geçiş hali teorisi, bilesenlerin ve reaksiyonların termokimyası, empirik ve kuantum kimyası metotlarını kullanarak reaksiyon hız parametrelerinin ve termokimyasal özelliklerin tahmini, gaz fazında elementer reaksiyonlar, yüzeyde elementer reaksiyonlar, difüzyon ve heterojen reaksiyonlar, kimyasal reaktörlerin analizi ve tasarımı.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5