Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları (CEAC 554) Ders Detayları

Ders Adı: Elektrokimyasal Yöntemler: Temelleri ve Uygulamaları
Kod: CEAC 554
Ön Koşul Ders(ler)i: CEAC 104
Amaç: Dersin amacı elektrokimyasal yöntemleri ve temellerini anlatmak ve uygulama alanlarına genel bir bakış getirmektir. Potentiometre, kulometre, voltametre, kronometre, polarografi vb. elektrokimyasal yöntemleri anlatır. Ayrıca, elektrokimyasal yöntemlerin diğer spektroskopik yöntemlerle (UV-vis, ESR, impedans) nasıl kullanılabileceğini anlatır. Elektrokimyasal çalışmalarda kullanılan elektrotların nasıl hazırlanacağı ve temizleneceğini anlatır.
İçerik: Genel elektrokimyasal kavramlar, elektroanaliz, elektrokimyaya giriş, denge ölçümleri, potensiyometre, voltametre, kulommetre, kronoamperometre, polarografi, disk elektrotu, elektron transfer hız sabitleri, spektroelektrokimya, elektrokimyasal ESR spektrometresi, empedans, elektrot hazırlama yöntemleri, yüzey temizleme, elektrot yapımı, referans.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5