Petrol Rafineri Mühendisliği (CEAC 577) Ders Detayları

Ders Adı: Petrol Rafineri Mühendisliği
Kod: CEAC 577
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sentez gazı, olefinler, aromatikler ve türevleri (endüstriyel poliolefinler ve poliesterler dahil) için mevcut ve gelişen innovatif üretim teknolojilerini tanıtarak öğrencileri petrokimyasal proseslere aşina etmek. Temel kimya mühendisliği bilgilerini, buhar reforming, buhar kraking ve katalitik reforming gibi endüstriyel proseslere uygulamak. Derste, TÜPRAŞ ve PETKİM Petrokimya A.Ş. operasyonları yanında Ortadoğu bölgesindeki mega-ölçekli uygulamalara detaylı referanslar yapmak. Öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak, dersin ağırlığı petrokimyasal proseslerin (downstream dahil) (I)detaylı kimyasına ve teknolojisine ya da (ii) mühendislik ve tasarımına (teknoloji seçimi ve ekonomik değerlndirme dahil) verilebilir.
İçerik: Petrol rafinerisi ve petrokimya endüstrilerine giriş, buhar kraking ve olefin üretimi, olefin üretimi için gelişen yeni teknolojiler (metanolden olefinler (mto), kısmi oksidasyon , dehidrojenasyon, metatez gibi), katalitik reforming and aromatikler (btx) üretimi, c8 aromatikleri, aromatiklerin piroliz benzininden ve diğer kaynaklardan eldesi, küçük alkanlardan aromatikler üretimi (z-forming), buhar reforming ve ilgili prosesler, etilen türevleri, propilen türevleri, c4 olefinleri türevleri, benzen türevleri, tolüen ve ksilenler türevleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5