Petrol Rafineri Mühendisliği (CEAC 577) Ders Detayları

Ders Adı: Petrol Rafineri Mühendisliği
Kod: CEAC 577
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Sentez gazı, olefinler, aromatikler ve türevleri (endüstriyel poliolefinler ve poliesterler dahil) için mevcut ve gelişen innovatif üretim teknolojilerini tanıtarak öğrencileri petrokimyasal proseslere aşina etmek. Temel kimya mühendisliği bilgilerini, buhar reforming, buhar kraking ve katalitik reforming gibi endüstriyel proseslere uygulamak. Derste, TÜPRAŞ ve PETKİM Petrokimya A.Ş. operasyonları yanında Ortadoğu bölgesindeki mega-ölçekli uygulamalara detaylı referanslar yapmak. Öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak, dersin ağırlığı petrokimyasal proseslerin (downstream dahil) (I)detaylı kimyasına ve teknolojisine ya da (ii) mühendislik ve tasarımına (teknoloji seçimi ve ekonomik değerlndirme dahil) verilebilir.
İçerik: Petrol Rafinerisi ve Petrokimya Endüstrilerine Giriş - Dönüşüm prosesleri dahil ana rafineri operasyonları: ”Kimyasal Rafinerisi” kavramı - Birinci ve ikinci nesil petrokimya ara-ürünlerinin üretimine toplu bakış: Temel “yapı taşı” proseslerinin prensipleri Buhar Kraking ve Olefin Üretimi -Doymuş hidrokarbonların (etan ve düz zincir nafta) pirolizinin fizikokimyası -Termodinamik yaklaşımlar -Kinetik karakteristikler -MATLAB ile endüstriyel buhar krakerinin yatışkın hal hız-bazlı simülasyonu -İşletme değişkenlerinin buhar krakingine etkileri (endüstriden ve simülasyonlardan) -Reaksiyon sıcaklığı -Reaktörde kalma süresi -Hidrokarbon kısmi basıncı ve su-buharının rolü -Kinetik severite faktörü (KSF)kavramı -Krakleme ürünlerinin primer fraksiyonlama,ayırma ve saflaştırma işlemleri Olefin üretimi için gelişen yeni teknolojiler (metanolden Olefinler (MTO), kısmi oksidasyon , dehidrojenasyon, metatez gibi)) Katalitik Reforming and Aromatikler (BTX) Üretimi -Katalitik reforming fizikokimyası -Reforming reaksiyonları ve iki-siteli kataliz prensipleri -Termodinamik ve kinetik yaklaşımlar -Endüstriyel katalitik reforming ve ana tesis türleri -Operasyon koşulları -Ortalama reforming performansı kavramı (UOP faktörü) C8 aromatikleri -Ayırma -Izomerleştirme -Hidrodealkilasyon ve disproportination Aromatiklerin piroliz benzininden ve diğer kaynaklardan eldesi Küçük alkanlardan aromatikler üretimi (Z-forming) Buhar Reforming ve ilgili prosesler -Reforming and shift reaksiyonlarının termodinamiği ve kinetiği -Hidrojen, sentez gazı, methanol ve türevlerinin üretimi -Endüstriyel CO2 uzaklaştırılması Etilen Türevleri Propilen Türevleri C4 olefinleri Türevleri Benzen Türevleri Tolüen ve Ksilenler Türevleri
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7.5