Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarim (CEAC 556) Ders Detayları

Ders Adı: Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarim
Kod: CEAC 556
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin genel amacı: • Öğrencilerin fizik, mühendislik, kimya ve biyoloji alanlarında “nano” bilimini anlamasını sağlamak. • Nanoteknoloji gelişiminin güncel durumuna dair temel bir anlayış edindirmek. • Nanoyapıların çeşitleri, hazırlanma yöntemleri ve karakterizasyonları hakkında bilgi vermek. • Nano ölçekteki yapıların bilim ve teknoloji alanlarındaki uygulamalarına ışık tutmak. • Nanoteknoloji sektöründe inovasyon üzerine bir anlayış kazandırmak. • Nanoparçacıkların sebep olduğu sorunlar ve bunlarla ilgili güvenlik risk değerlendirmesi ile ilgili konularda bilgi vermek.
İçerik: Nanoyapı çeşitleri hakkında temel bilgi; sentez ve karakterizasyon teknikleri, nano ölçekte kazanılan özellikler, nanobilimin ve nanoteknoloji uygulamaları.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5