Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarim (CEAC 556) Ders Detayları

Ders Adı: Nanomalzemeler, Nanoteknolojiler ve Tasarim
Kod: CEAC 556
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin genel amacı: • Öğrencilerin fizik, mühendislik, kimya ve biyoloji alanlarında “nano” bilimini anlamasını sağlamak. • Nanoteknoloji gelişiminin güncel durumuna dair temel bir anlayış edindirmek. • Nanoyapıların çeşitleri, hazırlanma yöntemleri ve karakterizasyonları hakkında bilgi vermek. • Nano ölçekteki yapıların bilim ve teknoloji alanlarındaki uygulamalarına ışık tutmak. • Nanoteknoloji sektöründe inovasyon üzerine bir anlayış kazandırmak. • Nanoparçacıkların sebep olduğu sorunlar ve bunlarla ilgili güvenlik risk değerlendirmesi ile ilgili konularda bilgi vermek.
İçerik: Nanobilimin gelişme seviyesi, deneysel teknikler ve teorik çalışmaların hızlı gelişimi ve alanın genişliğine ek olarak disiplinler arasılık özelliğine vurgu yapılarak sunulacaktır. Ders bazı genel bilgiler, fiziksel ilkeler ile başlayacaktır. Daha sonra nanosistemlerin sentez ve karakterizasyonu dersleriyle devam edecektir. Devam eden derslerde,nano yapıların çeşitliliği, nanobilimin teknolojik uygulamaları gözden geçirilecek ve ders nanokimya, nanobiyoloji ve son olarak nanoilaç üzerine genişletilmiş bir bölüm ile son bulacaktır. Nanobilimin geniş uygulama alanlarına birden fazla bölümde değinilecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7.5