Tez Önerisi (CEAC 691) Ders Detayları

Ders Adı: Tez Önerisi
Kod: CEAC 691
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Doktora öğrencisi, resmi olarak doktora adayı olarak araştırma çalışmalarına başlamak üzere, literatürde ve akademik ortamlarda yayımlanmış bilgi birikimini kullanarak, öngörülemeyen sorunların da gözönüne alınması ile ayrıntılı bir araştırma konusu önerisi yapmalıdır.
İçerik: Tez konusu.
Dönemi: Güz
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 20