İleri Anorganik Kimya (CEAC 503) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Anorganik Kimya
Kod: CEAC 503
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin ana amacı öğrencilerin Moleküler Orbital Teori, katıların kristal yapıları, Bronstedve Lewis asit baz konularında bilgi edinmelerini sağlamak ve simetri kurallarını uygulayarak nokta grubu bulma yeteneklerini geliştirmektir.
İçerik: Bronsted ve Lewis asit-baz, koordinasyon kimyası, moleküler yapı, nokta grubu tepkimeleri, redoks tepkimeleri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5