Seminer (CEAC 689) Ders Detayları

Ders Adı: Seminer
Kod: CEAC 689
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Tez başlığı ile ilgili seminer.
İçerik: Tez başlığı ile ilgili seminer.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5