Termodinamik II (ENE 204) Ders Detayları

Ders Adı: Termodinamik II
Kod: ENE 204
Ön Koşul Ders(ler)i: ENE 203 veya CEAC203
Amaç: Termodinamik yasalarının güç ve soğutma çevrimlerine uygulanması. Kimyasal reaksiyon olan ve olmayan süreçlerde kütle, enerji, entropi ve ekserji analizlerinin yapılabilmesi.
İçerik: Ekserji, gaz, buhar ve kombine güç çevrimleri, soğutma çevrimleri, gaz karışımları ve iklimlendirme, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal ve faz dengeleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5