Mezuniyet Projesi (CEAC 404) Ders Detayları

Ders Adı: Mezuniyet Projesi
Kod: CEAC 404
Ön Koşul Ders(ler)i: Öğretim üyeleri verdikleri Bitirme projesi konularına bağlı olarak öğrencinin hangi zorunlu derslerden geçmesinin gerekli olduğunu veya hangi seçmeli dersleri alması gerektiğini belirterek öğrencisini belirler.
Amaç: Bu dersin amaç ve hedefleri : 1.Öğrencileri bir araştırma çalışmasında izlenen en ortak yöntemlerle tanıştırmak ,2.Öğrencilere öğrenim sırasında kazandırılan temel bilgileri, deneysel, bilgisayar destekli tasarım modelleme, optimizasyon ve simülasyon veya bir yayın araştırma yoluyla pratik bir araştırmaya entegre etmek ve uygulama becerisi kazandırmak, 3.Öğrencilere konuyla ilgili bilgi kaynaklarına ulaşma ve yararlanma deneyimi kazandırmak), 4.Öğrencilere yaptıkları projeyi (çalışmayı) poster ve yazılı olarak İngilizce sunma becerisi kazandırmaktır.
İçerik: 7. ve 8. yarıyıllarda iki yarıyıl süren veya o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumdaki öğrencilerin bir yarıyılda tamamladıkları Bitirme projesi dersi kapsamında öğrencilere bir araştırma projesi yaptırılır. Araştırma projesi, kimya mühendisliğinin kapsadığı alanlarda deneysel bir çalışma olabileceği gibi, bilgisayar destekli tasarım, modelleme, optimizasyon ve benzetim çalışması şeklinde de olabilir.
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 4
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5