Farmakoloji ve Toksikoloji (CEAC 417) Ders Detayları

Ders Adı: Farmakoloji ve Toksikoloji
Kod: CEAC 417
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin temel amacı, biliçli ya da bilinçsiz olarak özellikle de ticari amaçlı kullanılan doğal ya da sentetik kimyasalların oluşturduğu çevresel riskleri ve sonuçları hakkında farkındalığı artırmaktır. Ayrıca temel farmakoloji ve toksikoloji kavram ve mekanizmaları ile vücutta toksik maddelerin davranımları hakkında temel konuları sunuyor.
İçerik: Toksikoloji ve farmakolojinin tarihi, toksikolojinin temelleri ve doz-cevap ilişkisi, toksik maddelerin doz ve alım yolları, toksik cevabı etkileyen faktörler: eğilim, metabolizma, toksik cevap için metabolizma ve yapıyı etkileyen biyolojik ve kimyasal faktörler, bazı kimyasal kullanımlarının yarattığı toksik etkilerin örneklerle incelenmesi ve kullanılan kimyasalların bugünkü konumlarının tartışılması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5