Adli Kimya (CEAC 459) Ders Detayları

Ders Adı: Adli Kimya
Kod: CEAC 459
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Adlitıp kimyası bilimsel yöntemlerin ve tekniklerin suç ve yasaya uygulamalarına odaklanır. Dersin amacı olay yeri delillerinin tanınması, toplanması, korunması ve analizi üzerine yoğunlaşmaktır. Adlitıp bilimindeki son gelişmeleri özellikle suç tespiti ve analizi sunulacaktır. Öğrenciler modern adlitıp yöntemleri öğrenecek ve bilimsel yöntemleri problem çözmede kullanacaktır. Öğrencilerin geniş bir bilimsel altyapıya (örneğin kimya, biyoloji ve/veya fizik) sahip olmalarına gerek yoktur. Bu dersin ana amacı fiziksel delilleri değerlendirmek için kullanılan tekniklerin arkasındak, bilimi anlamak olacaktır. Ders laboratuvar esaslı tatbikli bir derstir. Laboratuvar çalışmaları adlitıp araştırmalarında yaygın olarak kullanılan teknikleri içerecektir.
İçerik: Suç mahalli, fiziksel kanıt, fiziksel özellikler, mikroskop, kromatografi, spektrofotometre, organik analiz, inorganik analiz, seroloji, kan analizleri, mikroskobik incelemeler, parmak izi, ayak izi analizi, saç analizi, DNA, ilaç kimyası, toksikoloji, kundaklama, patlayıcılar, lif karşılaştırmaları, boyalar, cam kompozisyonları, cam parçalanma, toprak karşılaştırmaları, kundaklama araştırmaları.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5