Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
CEAC 101 Kimya Mühendisliğine Giriş
2
0
2
2
CEAC 103 Genel Kimya I
3
2
4
5
MFGE 108 Bilgisayar Destekli Modelleme
1
3
2
4
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
4
3.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
MATH157 Genişletilmiş Kalkülüs I
4
2
5
7.5
PHYS 101 Genel Fizik I
3
2
4
6
Toplam
19
9
23
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
CEAC 104 Genel Kimya II
3
2
4
4
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
3
4
ENG102 Akademik İngilizce II
2
2
4
3.5
HIST112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
HIST221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
3
MATH158 Genişletilmiş Kalkülüs II
4
2
5
7.5
PHYS 102 Genel Fizik II
3
2
4
6
Toplam
19
10
25
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
CEAC 201 Analitik Kimya
3
2
4
7
CEAC 203 Fizikokimya
3
2
4
7
CEAC 207 Kimyasal Süreç Hesaplamaları
3
2
4
7
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
3
MATH275 Lineer Cebir
4
0
4
6
Toplam
16
6
19
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
CEAC 202 Organik Kimya
3
2
4
6
CEAC 210 Anorganik Kimya
3
1
3
5
CEAC 212 Biyokimya
3
0
3
5
ENE 204 Termodinamik II
3
0
3
5
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
3
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
4
6
Toplam
19
3
20
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
AE 307 Akışkanlar Mekaniği
2
2
3
6
CEAC 399 Yaz Stajı
0
0
0
6
ENE 302 Isı ve Kütle Aktarımı
3
1
3
6
ENG 301 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
3
0
3
3
MATH380 Mühendisler için Sayısal Metodlar
3
1
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Toplam
17
4
18
36

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Genel Seçmeli Ders
3
0
3
4
CEAC 302 Ayırma İşlemleri
3
2
4
7
CEAC 304 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
3
2
4
7
ENG 302 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
3
0
3
3
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Genel Seçmeli Ders
3
0
3
4
Toplam
18
4
20
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
CEAC 401 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
0
4
2
7
CEAC 405 Kimya Mühendisliği Tasarımı I
3
2
4
6
CEAC 407 Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü
3
1
3
6
CEAC 499 Yaz Stajı
0
0
0
6
Genel Seçmeli Ders
3
0
3
4
TURK 401 Türk Dili I
2
0
2
2
Toplam
14
7
17
36

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
CEAC 402 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
0
4
2
9
CEAC 406 Kimya Mühendisliği Tasarımı II
1
4
3
9
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
Alan Seçmeli Ders
3
0
3
5
TURK 402 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
9
8
13
30


Müfredat Toplamı
155
252

Alan Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
CEAC 404 Mezuniyet Projesi
1
4
3
5
CEAC 412 Biyoanorganik Kimya
3
0
3
5
CEAC 417 Farmakoloji ve Toksikoloji
3
0
3
5
CEAC 418 Uygulamalı Polimer Bilimi
2
2
3
5
CEAC 420 Nanobilim ve Nanoteknoloji
3
0
3
5
CEAC 423 Polimer Bilim ve Teknolojisi
3
0
3
5
CEAC 424 Konjüge Polimerler I: Tasarım, Sentez ve Karakterizasyonu
3
0
3
5
CEAC 431 Plastik Malzemeler
3
0
3
5
CEAC 442 Çevre Kirliliği
3
0
3
5
CEAC 458 Dünyayı Değiştiren Moleküller
3
0
3
5
CEAC 459 Adli Kimya
2
2
3
5
CEAC 470 Petrokimya Mühendisliği
3
0
3
5
CEAC 474 Elektrokimya
3
0
3
5