Bölüm Tanıtımı

    Kimya, bilisimsel ve teknolojik çalışmaların bir araya toplandığı, temel bir bilim dalı olup günlük yaşamın her alanında etkin ve geleceğin bilgi temelli ekonomisinin kilometre taşıdır. Bu amaçla, kimya bölümü, temel ve uygulamalı kimya branşlarında problem çözmeye yönelik araştırma yapabilen, bilinen yöntem ve teknikleri geliştirip uygulayabilen bilim insanları yetiştirir.

    Kimya Mühendisliği ise çeşitli maddelerle kimyasal ve fiziksel değişimlerin oluştuğu üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla ilgili bir mühendislik dalıdır. Bu süreçler birbirleriyle uyum içinde çalışan fiziksel ve kimyasal işlemlerden oluşur. Kimya mühendisinin görevi, bu işlemleri ve prosesleri tasarlamak, kesikli ve sürekli çapta denemek, daha sonra endüstriye uygulayabilmek ve kontrol edebilmektir.

    Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü biyolog, kimyager ve kimya mühendislerinin yeraldığı  enerji, nanoteknoloji, biyoteknoloji, gıda, tekstil, boya, plastik, kozmetik ve çevre teknolojileri, ileri teknolojik malzemeler ve buna benzer ortak ilgi alanlı birden çok disiplinin bir araya toplandığı bir bölümdür. Bu açıdan incelendiğinde dünyada sayılı, Türkiye’de tek örnek olarak öncelikli hedefi disiplinlerarası araştırmalarda mükemmeliyeti yakalayarak, hem bilimsel hem de Ar-Ge çalışmalarıyla rekabet gücünü ve verimliliği arttırmaktır.
    Atılım Üniversitesi’nin temel felsefesi her alanda doğal bir işbirliği olup bu programda da öncelikle Malzeme Mühendisliği başta olmak üzere Üretim, Endüstri, Elektrik-Elektronik, Enerji, Makine, Otomotiv, İnşaat ve Mekatronik Mühendislikleriyle işbirliği öngörülmektedir.

    Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programının eğitim-öğretim dili ingilizce olup 153 krediden oluşmaktadır. Öğrencilerin bu programdan mezun olabilmeleri için en az 153 krediyi doldurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ikinci ve üçüncü eğitim-öğretim yılları yaz dönemlerinde 4'er haftalık (20 çalışma günü) iki ayrı staj yapılması gerekmektedir. Bu stajlarda öğrencilerin, gerek çalıştıkları iş yerinden ve gerekse de staj sonrasında bölüme teslim edecekleri staj raporlarından olumlu değerlendirme almaları gerekmektedir.

    Mühendislik eğitiminde öğrencilerin yetişmelerinde staj önemli unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. Üniversitemizdeki mevcut mühendislik programlarında uygulandığı gibi, stajların verimli olabilmesi için endüstri ile önceden karşılıklı diyalog içinde, olabildiğince her bir öğrenci için hem öğrenciye hem de gideceği kuruluşa yararlı olacak bir staj programı hazırlanmıştır.

    Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile Ankara Odalar Birliği, OSTİM ve SİNCAN Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri arasında son derece iyi bir diyalog mevcuttur. Bölümümüz öğrencileri için bu kuruluşlardan staj yeri desteği alınacaktır. Değişik illerden gelen öğrencilerin de stajlarını varsa, kendi illerindeki sanayi işletmelerinde yapmaları, Fakültemizce belirlenen kriterler sağlanması koşulu ile teşvik edilecektir.

    Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümünde eğitim gören öğrenciler uygulama saatlerinde toplam 8 laboratuvar dersi alacakladır. Bu laboratuvarlar

  • Genel Kimya I ve II Laboratuvarları
  • Analitik Kimya Laboratuvarı
  • Organik Kimya Laboratuvarı
  • Fiziko Kimya Laboratuvarı
  • Polimer ve Nanokomposit Laboratuvarı
  • Kimya Mühendisliği I ve II Laboratuvarı

olarak sıralanablir.

    Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümünde bulunan Araştırma Laboratuvarları   ise;

  • ATOMSEL (Atılım Optoelektronik Malzemeler ve  Solar Enerji Laboratuvarı)
  • Kimyasal Sentez ve Analiz Laboratuvarı
  • Elektrokimya ve Spektroskopi Laboratuvarı
  • Biyokimya ve Biyoinorganik Laboratuvarıdır

    Araştırma Laboratuvarlarında İleri Teknolojik Malzemeler ve Biyokimya Teknolojileri alanlarında bilimsel faaliyetler yürütülmektedir. Bölümün temel amaçlarından bir tanesi de öğrencilerin bu bilimsel faaliyetlerin birer parçası olmasıdır. Öğrencilerin 1. sınıftan itibaren öğretim üyeleri tarafından belirlenen araştırma projelerinde görev alarak, bilimsel yayınlara katkı vermeleri sağlanacaktır. Bu sayede öğrencilerin ARGE laboratuvarları bulunan ve teknoloji üreten kurum ve kuruluşlarca aranan mühendisler olarak yetiştirilmesi planlanmıştır.