Chem105 telafi laboratuvarlari

Chem 105 1. 2. 3. 4. ve 5. telafi deneyleri 30.12.2016 cuma günü saat 13:30 da yapilacaktir.