MAKE UP SINAVLARI

Midterm I, Midterm II ve Final sınavları için telafiler 

3 ocak 2018 saat 10:30 da 2027 nolu sınıfta yapılacaktır.