Eğitim Amaçlarımız

Öğrencilerimizi, Kimya Mühendisliği uygulamalarının bilimsel temelini teşkil eden alanlarda sağlam bir bilgi birikimi kazandırmak ve mesleklerini gerek çalışan gerekse yönetici olarak yeterli şekilde uygulayabilecek düzeyde hazırlamak;

Öğrencilerimize, içinde yaşadıkları topluma ekonomik ve sosyal alanda aktif katkı sağlayabilmeleri için gerekli özgüveni ve kritik düşünce yeteneğini geliştirmek; problem tanıma ve çözme, analiz ve tasarım becerileri kazandırmak;

Öğrencilerimizin, mesleklerine ve topluma karşı ahlaki, etik, yasal ve profesyonel sorumluluklarını anlamalarını sağlamak;

Öğrencilerimize, güçlü yazılı, sözlü ve teknik iletişim becerilerini geliştirmek ve çok disiplinli gruplarda takım çalışması yeteneği kazandırmak;

Öğrencilerimizin, yaşam boyu öğrenim ve sürekli profesyonel gelişimin gerekliliğini tanımalarını sağlamaktır.