Komisyonlarımız


2012-2013 Öğrenim Yılı Kimya Mühedisliği ve Uygulamalı
 Kimya Mühedisliği Bölümü Komisyonları 
Komisyon Adı Komisyon Üyeleri
Koordinasyon ve Rapor Hazırlama Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı
Program İyileştirme Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı
Ölçme Değerlendirme Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı
Danışma Kurulu Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı
Staj Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı
Bilimsel Çalışmalar Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı
Bilgi İşlem Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı
Laboratuvar Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı
Dikey ve Yatay Geçiş Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı
Yurtiçi ve Yurtdışı İlişkiler Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı
Çift Anadal ve Yandal Dr. Şeniz Özalp Yaman, Dr. Atilla Cihaner, Dr. Belgin İşgör, Dr. Seha Tirkeş, Dr. Hakan Kayı


MÜDEK Kurulları Görevleri
Koordinasyon ve Rapor Hazırlama Komisyonu
Bu komisyonun görevi, MÜDEK Akreditasyonu almak için yürütülen çalışmaları koordine etmek ve bu akreditasyon için gerekli raporu hazırlamaktır.
 
Program İyileştirme Komisyonu
Bu komisyonun görevi, bölümün lisans programının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda değerlendirmek, diğer komisyonların çalışma sonuçlarına göre programın iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeleri değerlendirmek, görüş bildirmek ve bölüm kuruluna sunmaktır.
 
Ölçme Değerlendirme Komisyonu
Bu komisyonun görevi, bölüm faaliyetlerine iliskin ölçme, degerlendirme ve öz degerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler gelistirerek uygulamak ve anket değerlendirme sonuçlarını bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.
 
Danışma Kurulu Komisyonu (Endüstri ve öğrenci)
Bu komisyonun görevi, belirli aralıklarla endüstri ve öğrenci danışma kurulunu toplanmasını sağlamak, onlara verilecek gerekli belgeleri hazırlamak (rapor-sunum) ve toplantı sonuçlarını bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.
 
Staj Komisyonu
Bu komisyonun görevi, insaat mühendisligi bölümü ögrencilerinin santiye ve büro seklinde yapılan Yaz Stajı ile ilgili çalısmaları organize etmek ve bölümün staj ile ilgili konularını değerlendirerek bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.
 
Bilimsel Çalışmalar Komisyonu
Bu komisyonun görevi, bölümde yürütülen bilimsel faaliyetlerin iyileştirilmesi ve çoğaltılması için gerekli değerlendirmeleri yaparak ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.
 
Bilgi İşlem Komisyonu
Bu komisyonun görevi, bölümün internet sayfasını düzenlemek ve güncellemektir. İnternet sitesi ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.    
 
Laboratuvar Komisyonu
Bu komisyonun görevi, laboratuvarlarla ilgili her tür konuyu incelemek ve karar vermektir. Laboratuvarlarla ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.     
 
Dikey ve Yatay Geçiş Komisyonu

Bu komisyonun görevi, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü'ne dikey geçiş ve yatay geçiş ile girmeye hak kazanan öğrencilerin muaf tutulacagı dersler ile almak zorunda olduğu dersleri belirlemek ve bu doğrultuda, ilgili ögrenciler için eğitim planı hazırlamaktır. Ayrıca dikey ve yatay geçiş ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.       
 
Yurtiçi ve Yurtdışı İlişkiler Komisyonu
Bu komisyonun görevi, bölüm öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı ilişkilerinin güçlendirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmektir. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı ilişkiler ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.      
 
Çift Anadal ve Yandal Komisyonu
Bu komisyonun görevi, baska bir bölümde çift anadal/yandal yapmak isteyen 
Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü öğrencileri için beklenen şartları oluşturmak, başvuruları kabul etmek ve neticelendirmektir. Ayrıca çift anadal ve yandal ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak ve bu değerlendirmeleri bir rapor halinde Bölüm Kurulu’na ve Program İyileştirme Komisyonu’na sunmaktır.