Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü için en önemli ve gerekli altyapı laboratuvarlardır. Teorik olarak dersliklerde öğrenilen bilgiler, laboratuvarlar kullanılarak pratik bilgiye dönüştürülür. Ayrıca mevcut olan bilimsel araştırma laboratuvarlarımız da bilimin ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunur. Atılım Üniversitesi, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü bilimsel araştırmaya yönelik ve öğrencilerin kullanımı amaçlı olarak aşağıdaki laboratuvarlara sahiptir.

 

Analitik Kimya Laboratuvarı

ATOMSEL (Atılım Optoelektronik Malzemeler ve Solar Enerji Laboratuvarı)

Biyokimya Araştırma Laboratuvarı

Genel Kimya Laboratuvarı

Hesaplamalı Kimya Laboratuvarı

Koordinasyon ve Biyoinorganik Kimya Araştırma Laboratuvarı

Nanomalzeme Sentez ve Uygulama Laboratuvarı

Organik Kimya Laboratuvarı

Polimer Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı

Sentez ve Karakterizasyon Laboratuvarı