Öğrenim Çıktılarımız

Atılım Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olan öğrencilerin aşağıdaki nitelikleri kazanmış olmaları beklenmektedir:

 1. Matematik, fen ve mühendislik derslerinde gerekli bilgi seviyesine sahip olma ve bu alanlardaki bilgiyi, Kimya Mühendisliği mesleğine uygulayabilme becerisi.
 2. Deney tasarlayıp yapabilme ve sonuçları analiz edip yorumlayabilme becerisi.
 3. Bilgisayar teknolojisi de dahil olmak üzere Kimya Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları etkin bir biçimde kullanabilme becerisi.
 4. Kimya Mühendisliği alanında spesifik gereksinimleri karşılamak amacıyla bir sistemi, sistem bileşenini yada süreci analiz etme ve tasarlayabilme becerisi.
 5. Çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilme becerisi.
 6. Kimya Mühendisliği ile ilgili problemleri tanımlama ve bu problemlerin çözümüne yönelik eylem sunma ve uygulayabilme becerisi.
 7. Mesleki ve ahlaki sorumlulukları anlayabilmek, Kimya Mühendisliği mesleğini yaparken bu sorumlulukların bilincinde olmak.
 8. İngilizce dilini kullanarak etkin bir biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme ve fikirleri sunabilme becerisi.
 9. Mühendislik mesleğinin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma.
 10. Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olma ve bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleme ve bu konularda kendini sürekli yenileme becerisi.
 11. Ulusal ve uluslararası düzeyde varaolan çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak ve Kimya Mühendisliği’nin bu sorunlarla ilişkilerinin farkında olmak.
 12. Değişen koşullara göre kendini yenileyebilme becerisi.
 13. Mesleki topluluklara katılmanın önemini benimsemiş olmak.