Enver GÜLER, Yrd. Doç. Dr.

Enver GÜLER

İletişim Bilgileri

Telefon:8265
Ofis:3066
Bağlı Olduğu Bölüm:Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Kimya mühendisliği Twente Üniversitesi 2014
Yüksek Lisans Kimya mühendisliği Ege Üniversitesi 2009
Lisans Kimya mühendisliği Ege Üniversitesi 2007


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Aralık 2016
Post Doktorant Sabancı Üniversitesi Ocak 2015
Post Doktorant Wetsus - su teknolojileri araştırma enstitüsü Ekim 2013


Araştırma Konuları

Elektrokimya, Polimer Sentezi, Yakıt Hücreleri, Yenilenebilir enerji, Su arıtımı, Membran bilimi ve teknolojisi


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

S. Sadeghi, L.I. Sanli, E. Guler, S.A. Gursel (2017), Enhancing proton conductivity via sub-micron structures in proton conducting membranes originating from sulfonated PVDF powder by radiation-induced grafting, Solid State Ionics, 314, 66-73

D Parmentier, M Lavenas, E Güler, SJ Metz, MC Kroon (2016), Selective removal of sodium from alkali-metal solutions with tetraoctylammonium monensin, Desalination , 399, 124-127

E Güler, C Kaya, N Kabay, M Arda (2015), Boron removal from seawater: State-of-the-art review, Desalination , 356, 85-93

E Güler, W van Baak, M Saakes, K Nijmeijer (2014), Monovalent-ion-selective membranes for reverse electrodialysis, Journal of membrane science , 455, 254-270

E Güler, R Elizen, M Saakes, K Nijmeijer (2014), Micro-structured membranes for electricity generation by reverse electrodialysis, Journal of membrane science, 458, 136-148

E Yavuz, E Güler, G Sert, Ö Arar, M Yüksel, Ü Yüksel, M Kitiş, N Kabay (2013), Removal of boron from geothermal water by RO system-I—effect of membrane configuration and applied pressure, Desalination , 310, 130-134

E Güler, R Elizen, DA Vermaas, M Saakes, K Nijmeijer (2013), Performance-determining membrane properties in reverse electrodialysis, Journal of membrane science , 446, 266-276

E Guler, Y Zhang, M Saakes, K Nijmeijer (2012), Tailor‐made anion‐exchange membranes for salinity gradient power generation using reverse electrodialysis, ChemSusChem, 5 (11), 2262-2270

DA Vermaas, E Guler, M Saakes, K Nijmeijer (2012), Theoretical power density from salinity gradients using reverse electrodialysis, Energy Procedia , 20, 170-184

E Güler, N Kabay, M Yüksel, E Yavuz, Ü Yüksel (2011), A comparative study for boron removal from seawater by two types of polyamide thin film composite SWRO membranes, Desalination , 273 (1), 81-84

E Güler, N Kabay, M Yüksel, NÖ Yiğit, M Kitiş, M Bryjak (2011), Integrated solution for boron removal from seawater using RO process and sorption-membrane filtration hybrid method, Journal of membrane science , 375 (1), 249-257

ŞG Öner, N Kabay, E Güler, M Kitiş, M Yüksel (2011), A comparative study for the removal of boron and silica from geothermal water by cross-flow flat sheet reverse osmosis method, Desalination , 283, 10-15

E Guler, D Ozakdag, M Arda, M Yuksel, N Kabay (2010), Effect of temperature on seawater desalination-water quality analyses for desalinated seawater for its use as drinking and irrigation water, Environmental geochemistry and health , 32 (4), 335-339

H Koseoglu, BI Harman, NO Yigit, E Guler, N Kabay, M Kitis (2010), The effects of operating conditions on boron removal from geothermal waters by membrane processes, Desalination , 258 (1), 72-78

N Kabay, E Güler, M Bryjak (2010), Boron in seawater and methods for its separation—a review, Desalination, 261 (3), 212-217

E Guler, J Piekacz, D Ozakdag, W Kujawski, M Arda, M Yuksel, N Kabay (2009), Influence of the chosen process parameters on the efficiency of seawater desalination: SWRO pilot plant results at Urla Bay seashore, Desalination and Water Treatment, 5 (1-3), 167-171

Uluslararası Konferans Bildirileri

Özkök, S.C., Bunani, S., İpekçi, D., Güler, E., Kabay, N., Arda, M., Yuksel, M. (2017), Application of electrodialysis (ED) for concentrate management of reverse osmosis (RO) process, IWA 2nd Regional Symposium in Water, Wastewater and Environment, İzmir, 760-764

Koseoglu H., Harman B.I., Yigit N.O., Guler E., Kabay N., Kitis M. (2009), The effects of operating conditions on boron removal from geothermal waters by membrane processes, 5th IWA Specialized Membrane Technology Conference, Beijing, 247-248

Bryjak, M., Kabay, K., Guler, E., Piekacz, J., Yilmaz-Ipek, I., Yuksel, M. (2008), Boron removal from seawater reverse osmosis permeate by sorption-membrane filtration hybrid method, Ars Separatoria, Torun, 77-80

Guler, E., Piekacz, J., Ozakdag, D., Arar, O., Bostancı, A.O., Gursel, O., Arda, M., Yuksel, M., Kabay, N. (2008), Desalination tests using reverse osmosis (RO) process at Urla Bay-Izmir, Turkey, Ars Separatoria, Torun, 349-352

Guler E., Arar O., Piekacz J., Ozakdag D., Koseoglu H., Kitis M., Kabay N., Arda M., Yuksel M. (2008), Removal of boron from natural seawater by reverse osmosis (RO) process, Ion Exchange Technology Conference (IEX), Cambridge, 373-377

Arar, O., Guler, E., Uzun, S., Yuksel, M., Yuksel, U., Kabay, N., Vasilyuk, S., Rozhdestvenskaya, L., Dzyazko, Y. S. and Belyakov, V. (2008), Effect of feed characteristics and process parameters on separation of Cu(II) from water by Electrodeionization (EDI), Ion Exchange Technology Conference (IEX), Cambridge, 367-372

Kabay, N., Arar, Ö., Vasilyuk, S., Guler, E., Üzün, S., Rozhdestvenskaya., L., Dzyazko, Y.S., Belyakov, V., Yuksel, M., Yuksel, U. (2007), Effect of operation parameters and feed characteristics on separation of copper from water by electrodeionization, Permea, Siofok, 1-4

Ulusal Konferans Bildirileri

Yavuz, E., Güler, E., Sert, G., Arar, Ö., Yüksel, Ü., Kitiş, M., Kabay, N. (2009), Mini-pilot ölçek spiral sarım ters ozmos sistemiyle jeotermal sulardan bor giderilmesi, MEMTEK, İstanbul, 191-194

Kabay N., Güler E., Arar Ö., Özakdağ D., Arda M., Köseoğlu H., Kitis M., Yüksel M. (2008), Ters ozmos yöntemiyle deniz suyundan üretilen tatlı suda bor düzeyinin incelenmesi, 2.Ulusal Bor Çalıştayı, MTA, Ankara, 713-718

Kitapta Bölüm

Yilmaz-Ipek, I., Guler, E., Kabay, N., Yuksel, M. (2016), Removal of boron from water by ion exchange and hybrid processes, Ion Exchange and Solvent Extraction: A series of advances 22, CRC Press-Taylor&Francis, 33-63