Yayın Detayları

Yazar: S Koc, B.S Isgor, Y.G Isgor, Shomali Moghaddam N, O Yildirim.
Başlık:The potential medicinal value of plants from Asteraceae family with antioxidant defense enzymes as biological targets.
Kategori:Makale
İndis:Science Citation Index
Yayınlandığı Yer:Pharm Biol.
Yıl:2015
Sayı:23
Sayfalar:1-6
Ev Sahibi Şehir: