Yayın Detayları

Yazar:A. Cihaner
Başlık:Poly(3,4-alkylenedioxyselenophenes): Past, Present and Future
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Science Citation Index
Yayınlandığı Yer:Synlett
Yıl:2015
Sayı:26
Sayfalar:449-460
Ev Sahibi Şehir: