Publication Details

Author:Tankal, H; Y-Orhan, Ö; Alper, E; Kayı, H
Title:TMBG Organik Çözücüsünün 1-Hekzanol ve 1-Propanol İçerisindeki CO2 Tutma Mekanizmasının DFT Yöntemiyle İncelenmesi
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, HKK 2015, 07-09 Ekim
Year:2015
Volume:
Pages:
Place:İzmir
URLhttp://www.hkk2015.org/