Publication Details

Author:Hakan Hatipoğlu, Ayten Ateş, Nesrin E. Machin, Ozgur Duygulu
Title:Süperkritik Suda Formaldehitin Dekompozisyonu Üzerine Katalizör Morfolojisinin Etkisi
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:12. National Chemical Engineering Congress
Year:2016
Volume:
Pages:
Place: